کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب با ChatGPT درباره راه‌های میانبر [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو اول

بر عکس کتاب اقبال چگونه اتفاق می‌افتد، نسیم نیکلاس طالب (nassim nicholas taleb)، نویسنده کتاب [...]