کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب با ChatGPT درباره راه‌های میانبر [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو اول

کتاب نقش شانس (fooled by randomness) نوشته نسیم نیکولاس طالب (nassim nicholas taleb)، به بررسی [...]