کتاب تختخوابت را مرتب کن – گفتگو اول

هر سفر بزرگ با یک گام کوچک شروع می‌شود. کتاب تختخوابت را مرتب کن (Make [...]

کتاب آیین دوست‌یابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب آیین دوست‌یابی اثر دیل کارنگی، در مورد اهمیت بنیادین بذرهای احترام [...]

کتاب آیین دوست‌یابی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب آیین دوست‌یابی اثر دیل کارنگی، چگونگی ایجاد ارتباط موثر و دوستانه [...]

کتاب گربه راهنمای ما – گفتگو اول

کتاب گربه راهنمای ما یا مثل یک گربه فکر کن! (How to Think Like a [...]