کتاب هنر کار کردن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر کار کردن متوجه شدیم که با گوش کردن به ندای [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو اول

امروز درباره کتاب هنر کار کردن (The Art of Work) اثر جف گوینز (Jeff Goins) [...]

کتاب انگیزه شروع – گفتگو دوم

در ابتدای گفتگو اول کتاب انگیزه شروع  ChatGPT پیشنهادهایی برای داشتن انگیزه و انرژی بیشتر [...]

کتاب انگیزه شروع – گفتگو اول

امروز درباره کتاب انگیزه شروع (Get Momentum) اثر جیسون ووماک (Jason W. Womack) با هم [...]

کتاب چطور شروع کنیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چطور شروع کنیم ویژگی اهداف ارزشمند را بررسی کردیم. ایده اولیه [...]

کتاب چطور شروع کنیم – گفتگو اول

اکنون درباره کتاب چطور شروع کنیم (How to Begin) اثر مایکل بانگی استانیر (Michael Bungay [...]

کتاب اصل 80-20 – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب اصل 80-20 اثر ریچارد کاچ، راهکارهایی را ChatGPT ارائه داد که [...]

کتاب اصل 80-20 – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اصل 80-20  اثر ریچارد کاچ، مفهوم این اصل را متوجه شدیم [...]

کتاب اصل 80-20 – گفتگو اول

اکنون کتاب اصل 80-20 (The 80-20 Principle) اثر ریچارد کاچ (Richard Koch) را با هم [...]

کتاب کار عمیق – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت، درباره تاثیرات مخرب تکنولوژی گفتگو کردیم و [...]

کتاب کار عمیق – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب کار عمیق  اثر کال نیوپورت، نقش تخصص و مهارت را در [...]

کتاب کار عمیق – گفتگو اول

کال نیوپورت (Cal Newport)  نویسنده کتاب کار عمیق (Deep Work) اعتقاد دارد که در دنیای [...]