کتاب هنر شاد زیستن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر شاد زیستن اثر هاوارد سی. کاتلر و تنزین جیاتسو، معنویت [...]

کتاب هنر شاد زیستن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر شاد زیستن اثر هاوارد سی. کاتلر و تنزین جیاتسو، در [...]

کتاب هنر شاد زیستن – گفتگو اول

امروز درباره کتاب هنر شاد زیستن (The Art of Happiness) اثر هاوارد سی. کاتلر و [...]

کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان که از دوره آموزشی ویدیویی پیام بهرام‌پور [...]

کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان که از دوره آموزشی ویدیویی پیام [...]

کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو اول

امروز درباره دوره آموزشی ویدیویی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان از پیام بهرام‌پور با هم گفتگو [...]

کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال اثر رایدر کارول با این روش [...]

کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال – گفتگو اول

امروز درباره کتاب برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال (The Bullet Journal Method) اثر رایدر کارول [...]

کتاب چرایی خود را بیابید – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چرایی خود را بیابید اثر سایمون سینک، دیوید مید و پیتر [...]

کتاب چرایی خود را بیابید – گفتگو اول

امروز درباره کتاب چرایی خود را بیابید (Find Your Why) اثر سایمون سینک، دیوید مید [...]

کتاب با چرا شروع کنیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب با چرا شروع کنیم از سایمون سینک متوجه شدیم که دلیل [...]

کتاب با چرا شروع کنیم – گفتگو اول

امروز درباه کتاب با چرا شروع کنیم (Start with Why) از سایمون سینک (SimonSinek) با [...]