کتاب کوچکِ (خیلی خلاصه) اثر سایه

کتاب اثر سایه (The Shadow Effect) اثر دبی فورد (Debbie Ford) به ما مفهومی را [...]

کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر تاثیرگذاری کریس وایندر، ChatGPT چهار قانون طلایی تاثیرگذاری را در شروع [...]