کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان که از دوره آموزشی ویدیویی پیام بهرام‌پور [...]

کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو اول

امروز درباره دوره آموزشی ویدیویی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان از پیام بهرام‌پور با هم گفتگو [...]