کتاب 21 درس برای قرن 21 – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱ با عنوان “پایان تاریخ به تعویق افتاده [...]

کتاب رویای نوآوری آنلاین – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب رویای نوآوری آنلاین که از مصاحبه ویدیویی با برایان دین اقتباس [...]