کتاب شانس و رازها – اتاق فکر شانس و اقبال

قصد دارم اتاق فکری را با موضوع “شانس و اقبال” تشکیل دهم و آن را [...]

6 دیدگاه

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو اول

امروز پیرامون مهارتی اساسی به نام هنر پرسشگری گفتگو می‌کنیم، این هنر، مانند یک دستیار [...]

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو دوم

در قسمت اول گفتگو کتاب آشنایی با هنر پرسشگری نوشته‌ی لیندا الدر و ریچارد پل [...]