کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو اول

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه (The Consolations of Philosophy) اثر آلن دو باتن Alain de Botton))، [...]

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو اول

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری (The Art of Asking Essential Questions) اثر لیندا الدر (Linda [...]