کتاب رویای نوآوری آنلاین – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب رویای نوآوری آنلاین که از مصاحبه ویدیویی با برایان دین اقتباس [...]