کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم به این موضوع پرداختیم که چگونه می‌توانیم از [...]