کتاب گلوله برفی – گفتگو چهارم

در بخش سوم گفتگو کتاب گلوله برفی به بررسی مفاهیم مرتبط با سرمایه‌گذاری در دنیای [...]

کتاب گلوله برفی – گفتگو سوم

در قسمت دوم گفتگو کتاب گلوله برفی به زندگی جوانی و ابتدای حرفه‌ وارن بافت [...]

کتاب گلوله برفی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول پیرامون کتاب گلوله برفی اثر آلیس شرودر به معرفی این کتاب پرداختیم [...]

کتاب گلوله برفی – گفتگو اول

وارن بافت (Warren Buffett)، مشهور به «فرزانه اوماها»، یکی از نام‌آشناترین سرمایه‌گذاران تاریخ است. کتاب [...]

کتاب سکوت – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم از کتاب سکوت اثر سوزان کین به بررسی دو مسیر موفقیت و [...]

کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب مانیفست چک لیست به بررسی ایده نویسنده در مورد داشتن چک [...]