کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب از سیر تا پیاز NFTها ، به اهمیت چرخه خرید و [...]

کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو اول

با توجه به استقبال زیاد شما عزیزان از کتاب راهنمای NFT، تصمیم گرفتم کتاب کامل‌تری [...]

کتاب راهنمای NFT – گفتگو اول

امروز درباره کتاب راهنمای NFT  اثر مت فورتنو و کوهریسون تری (Fortnow, Matt and Terry, [...]