کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو دوم

در قسمت اول گفتگوی کتاب مهم‌ها را بسنجید اثر جان دوئر، به مسائل مرتبط با «او [...]

کتاب کفش باز – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو کتاب کفش باز به بررسی مفاهیم کلیدی ارتباطی با موفقیت پرداختیم. [...]