کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن – گفتگو دوم

در ابتدای بخش اول گفتگو کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن اثر نیک ترنتون، به [...]

کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن – گفتگو اول

کتاب این‌ قدر فکر و خیال نکن (Stop Overthinking)‌ اثر نیک ترنتون (NickTrenton)، به عنوان [...]