کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب از سیر تا پیاز NFTها ، به اهمیت چرخه خرید و [...]

کتاب هنر سیر و سفر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر سیر و سفر اثر آلن دوباتن، بررسی کردیم که به [...]