کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، به [...]

کتاب اثر سایه – گفتگو اول

کتاب اثر سایه (The Shadow Effect) اثر دبی فورد (Debbie Ford) بر پایه مفهومی به [...]

کتاب نیمه تاریک وجود – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد، به مسائلی مانند کنکاش در [...]