کتاب هوش اجتماعی – گفتگو اول

کتاب هوش اجتماعی (Social Intelligence) اثر دنیل گلمن (Daniel Goleman) ما را با ماجراجویی جالبی [...]

کتاب افسانه کاریزما – گفتگو دوم

در گفتگو اول افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان، بررسی کردیم که کاریزماتیک و جذاب [...]

کتاب مرزهای یک رابطه عاشقانه – گفتگو دوم

کتاب مرزهای یک رابطه عاشقانه اثر نویسندگان جان تاونسند و هنری کلاود به مطرح کردن [...]