کتاب شیب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شیب اثر ست گادین، متوجه شدیم که تا چه زمانی باید [...]

کتاب شیب – گفتگو اول

امروز درباره کتاب شیب (The Dip) اثر ست گادین (Seth Godin) با هم گفتگو می‌کنیم. [...]