کتاب چگونه کتاب بخوانیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول از کتاب چگونه کتاب بخوانیم اثر مارتیمر آدلر و چارلز ون دورن، [...]