کتاب روانشناسی پول – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب روانشناسی پول اثر مورگان هاوزل، به بررسی تاثیر تجربیات شخصی افراد [...]

کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب از سیر تا پیاز NFT‌ها ، با تکیه بر دانش و [...]

کتاب گلوله برفی – گفتگو سوم

در قسمت دوم گفتگو کتاب گلوله برفی به زندگی جوانی و ابتدای حرفه‌ وارن بافت [...]