کتاب کلیات برنامه‌ریزی و مدیریت زمان – گفتگو اول

امروز درباره دوره آموزشی ویدیویی برنامه‌ریزی و مدیریت زمان از پیام بهرام‌پور با هم گفتگو [...]