کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو دوم

در قسمت اول گفتگو کتاب آشنایی با هنر پرسشگری نوشته‌ی لیندا الدر و ریچارد پل [...]

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو اول

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری (The Art of Asking Essential Questions) اثر لیندا الدر (Linda [...]