کتاب فلسفه تنهایی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب فلسفه تنهایی اثر لارس اسوندسن، با جزئیات به بررسی انواع تنهایی [...]

کتاب فلسفه تنهایی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب فلسفه تنهایی اثر لارس اسوندسن، به بررسی مفهوم تنهایی و ابعاد [...]

کتاب فلسفه تنهایی – گفتگو اول

کتاب فلسفه تنهایی (A Philosophy of Loneliness) نوشته لارس اسوندسن (Lars Svendsen)، یکی از آثار [...]