کتاب نقش شانس – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب با ChatGPT درباره راه‌های میانبر [...]