کتاب هوش هیجانی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هوش هیجانی ، دنیل گلمن و ChatGPT هوش هیجانی را تعریف [...]