کتاب هارمونی عناصر – گفتگو پنجم

در عصری که زندگی مدرن با سرعت بی‌سابقه‌ای پیش می‌رود و اغلب اوقات ما را [...]

کتاب آتش زندگی – گفتگو چهارم

در دل تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، عناصر طبیعی همواره نقشی اساسی ایفا کرده‌اند، اما شاید [...]

کتاب خاک، نبض زمین – گفتگو سوم

بعد از کتاب نوای آب و کتاب بادها می‌گویند، اکنون با کتاب خاک، نبض زمین [...]

کتاب بادها می‌گویند – گفتگو دوم

در فرهنگ و تمدن کهن ایران، عناصر طبیعت همواره نقش‌هایی فراتر از موجودیت‌های ساده فیزیکی [...]

کتاب نوای آب – گفتگو اول

در دل کتاب نوای آب (The Melody of Water)، به جستجوی معانی پنهان و روایت‌های [...]

4 دیدگاه