کتاب کلمات محبوب من – تمرینی در دوره حرکت کلمات

کتاب کلمات محبوب من، یک بازی یا یک تمرین با کلمات است. تمرینی برای شروع [...]

4 دیدگاه

کتاب فلسفه تنهایی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب فلسفه تنهایی اثر لارس اسوندسن، با جزئیات به بررسی انواع تنهایی [...]

نغمه دل – داستان دوم

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام نغمه دل اثر پتی هنسن [...]

عشق، تنها نیروی خلاق – داستان اول

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام عشق، تنها نیروی خلاق اثر [...]