قورباغه را قورت بده – گفتگو اول

امروز قصد داریم در مورد کتاب معروف قورباغه را قورت بده (Eat That Frog) صحبت [...]

کتاب اثر مرکب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، در ابتدا ChatGPT مفهوم اثر مرکب [...]

کتاب عادت‌‌های اتمی – گفتگو اول

این‌بار قصد داریم درباره کتاب عادت‌های اتمی (Atomic Habits)، ماهیت تغییرات و نقش تغییرات کوچک [...]