کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 3

در گفتگوی دوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1  اثر فرانک ای. دیکسون، ساندرا اسمیت، به بررسی [...]

کتاب آیین دوست‌یابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب آیین دوست‌یابی اثر دیل کارنگی، در مورد اهمیت بنیادین بذرهای احترام [...]

کتاب مرزهای یک رابطه عاشقانه – گفتگو دوم

کتاب مرزهای یک رابطه عاشقانه اثر نویسندگان جان تاونسند و هنری کلاود به مطرح کردن [...]

کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر تاثیرگذاری کریس وایندر، ChatGPT چهار قانون طلایی تاثیرگذاری را در شروع [...]