کتاب گفتگو با غریبه‌ها – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب گفتگو با غریبه‌ها اثر مالکوم گلدول، در ابتدای بحث درباره این [...]