کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو اول

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (A Guide To Critical Thinking) اثر مهم نیل براون و استوارت [...]

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب در اهمیت پرسیدن اثر الکساندرا کارتر، به بررسی طریقه درست [...]

کتاب چطور شروع کنیم – گفتگو اول

اکنون درباره کتاب چطور شروع کنیم (How to Begin) اثر مایکل بانگی استانیر (Michael Bungay [...]