کتاب هرگز تنها نخورید – گفتگو اول

کیت فراتزی (Keith Ferrazzi) یکی از چهره‌های برجسته در حوزه شبکه‌سازی و روابط اجتماعی و [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو کتاب صفات بایسته یک رهبر به مفاهیم مهم رهبریت پرداختیم. با [...]