کتاب صبح جادویی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب صبح جادویی اثر هال الرود، به این نتیجه رسیدیم که هر [...]

کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها اثر رابین شارما، متوجه شدیم که راز آن [...]

کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها اثر رابین شارما، صحبت‌های سخنران یک سمینار انگیزشی [...]

کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها – گفتگو اول

امروز درباره کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها (The 5 AM Club) اثر رابین شارما (Robin Sharma) [...]