کتاب چگونه کتاب الکترونیکی بنویسیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چگونه کتاب الکترونیکی بنویسیم از ناهید عبدی دلایل بدنویسی بسیاری از [...]

کتاب تولید محتوای متنی – گفتگو اول

امروز درباره دوره آموزشی ویدیویی تولید محتوای متنی از سید محمد حسینی با هم گفتگو [...]