کتاب شیب – گفتگو اول

امروز درباره کتاب شیب (The Dip) اثر ست گادین (Seth Godin) با هم گفتگو می‌کنیم. [...]