کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به بررسی موارد [...]

کتاب هنر کار کردن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر کار کردن متوجه شدیم که با گوش کردن به ندای [...]