کتاب جادوی بزرگ – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب جادوی بزرگ بررسی کردیم که نباید ایده‌های ناب خود را فراری [...]