کتاب افسانه چندوظیفگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب افسانه چندوظیفگی اثر دیو کرنشاو، به بررسی مفهوم چندوظیفگی و انجام [...]

کتاب افسانه چندوظیفگی – گفتگو اول

کتاب افسانه چندوظیفگی (The Myth of Multitasking) اثر دیو کرنشاو (Dave Crenshaw) به تحلیل و [...]