کتاب چهار میثاق – گفتگو سوم

در قسمت دوم گفتگو از کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز، به بررسی سه [...]

کتاب چهار میثاق – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز، تاثیرات خرد سرخپوستان مکزیک را [...]

کتاب چهار میثاق – گفتگو اول

کتاب چهار میثاق (The Four Agreements) اثر دون میگوئل روئیز (Don Miguel Ruiz) نگاهی عمیق [...]