کتاب 21 درس برای قرن 21 – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱ اثر یووال نوح هراری، ما به [...]