کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو اول

امروز در مورد کتاب مانیفست چک لیست (The Checklist Manifesto) اثر آتول گوانده (Atul Gawande) [...]