کتاب سکوت – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم از کتاب سکوت اثر سوزان کین به بررسی بیولوژیکی دو قطب درونگرایی [...]

کتاب سکوت – گفتگو اول

امروز قصد داریم در مورد کتاب سکوت (Quiet) اثر خانم سوزان کین (Susan Cain) با [...]