کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو اول

در کتاب هنر تاثیرگذاری (The Art of Influencing Anyone) از نیال کسیدی (Niall Cassidy) راه‌های [...]