کتاب من خوبم، تو خوبی – گفتگو دوم

کتاب من خوبم، تو خوبی اثر توماس هریس به تحلیل عمیق ارتباطات انسانی می‌پردازد و [...]