کتاب کتابخانه نیمه‌شب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب کتابخانه نیمه‌شب خواندیم که نورا به گذشته و حسرت‌های خود سفر [...]

کتاب کتابخانه نیمه‌شب – گفتگو اول

اکنون درباره کتاب کتابخانه نیمه‌شب (The Midnight Library) اثر مت هیگ (Matt Haig)  با هم [...]