کتاب تاثیر – گفتگو اول

امروز درباره کتاب تاثیر (Influence) اثر رابرت بی سیالدینی (Robert B. Cialdini) با هم گفتگو [...]