کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو چهارم

در قسمت سوم گفتگو کتاب مهم‌ها را بسنجید اثر جان دوئر، درباره اهمیت انسجام او [...]

کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو سوم

در دومین بخش از گفتگوی کتاب مهم‌ها را بسنجید اثر جان دوئر، مطالبی در مورد [...]

کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو دوم

در قسمت اول گفتگوی کتاب مهم‌ها را بسنجید اثر جان دوئر، به مسائل مرتبط با «او [...]

کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو اول

کتاب مهم‌ها را بسنجید (Measure What Matters) اثر جان دوئر (John Doerr)، به شیوه‌ای جذاب [...]