کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب اعترافات یک تبلیغاتچی اثر دیوید اگیلوی، نقش مدیر سخت‌کوش و حامی [...]