کتاب چگونه کتاب بخوانیم – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب چگونه کتاب بخوانیم اثر مارتیمر آدلر و چارلز ون دورن، [...]

کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم – گفتگو سوم

در بخش دوم از گفتگو درباره کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم به مدیریت انتظارات پرداختیم. مدیریت [...]